Ascultă e-teatru

Radio Fiction Desk / Regulamentul

REGULAMENTUL CONCURSULUI

RADIO FICTION DESK - 2019,

promovarea teatrului radiofonic în liceele bucureștene,

ediția a -V-aCapitolul 1: ORGANIZATOR

SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE (SRR), cu sediul în București, str. General Berthelot, nr. 60-64, cod fiscal R.82.96.093, având contul RO25RNCB0072020805170001 deschis la BCR filiala sector1 București, reprezentată de Georgică Severin, Președinte - Director General, în calitate de ORGANIZATOR

și

INSPECTORATUL ȘCOLAR AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI (ISMB), cu sediul în București, sectorul 2, str. Icoanei nr.19, cod poștal 020451, telefon 021.10.75.35/021.2107536, fax 021.210.75.31, reprezentată de Ioana Mihaela Neacșu, inspector școlar general, în calitate de PARTENER,

colaborează pentru realizarea proiectului – concurs - RADIO FICTION DESK – 2019, ediția a V-a.

Capitolul 2: DISPOZIȚII GENERALE

Art.2.1. Respectarea regulilor din prezentul Regulament este obligatorie pentru toți participanții. Prin înscrierea la concurs, participantul declară expres că a citit, a înțeles și este de acord cu termenii și condițiile prezentului Regulament.

Art.2.2. Regulamentul oficial este adus la cunoștința publicului pe site-ul tnr.srr.ro pagina radiofictiondesk.srr.ro și este disponibil pentru a fi consultat și la Redacția Teatru a SRR.

Art.2.3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau schimba regulamentul, dar nu înainte de a anunța public participanții.

Art.2.4. Acest concurs nu este sponsorizat, administrat sau asociat cu Facebook.

Art.2.4 Toate datele cu caracter personal colectate de Societatea Română de Radiodifuziune (SRR) sunt prelucrate în conformitate cu dispozițiile Regulamentului (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (Regulamentul general privind protecția datelor).


Capitolul 3: PERIOADA CONCURSULUI

Art.3. 1. Proiectul - concurs RADIO FICTION DESK se va desfășura în perioada ianuarie – decembrie 2019 astfel: trei licee vor intra în concurs în perioada februarie - iunie, iar ultimul liceu în perioada septembrie – decembrie.

Art.3. 2 Pe data de 15 decembrie se va încheia notarea celor patru piese din concurs.

Art.3. 3. Gala de premiere va avea loc în a treia decadă a lunii decembrie 2019.Capitolul 4: MODUL DE DESFĂȘURARE

Art.4.1. GRUPUL ȚINTĂ 

 1. Trupele de teatru ale elevilor din liceele bucureștene.

 2. Elevi de liceu, părinți și profesori.

 3. Toți ascultătorii de teatru radiofonic care vor dori să asculte piesele de teatru interpretate de elevi pe site-ul tnr.srr.ro pagina radiofictiondesk.srr.ro.

Art. 4.2. OBIECTIVE

 1. În plan educaționalSprijinirea activității trupelor de teatru, înființate în cadrul liceelor din Capitală, prin abordarea unor texte clasice sau contemporane românești, într-o nouă manieră, cea radiofonică, înregistrate cu personal specializat atât redacțional, regizoral cât și tehnico - muzical.

 2. În plan artisticÎncurajarea elevilor care au dorința de a fi actori și familiarizarea acestora cu specificul teatrului radiofonic, cu interpretarea unui text la microfon și tot ceea ce înseamnă ”culisele” unei piese radiofonice, respectiv adaptarea unui text pentru teatru radiofonic, înregistrarea, editarea, suprapunerea cu efecte sonore și ilustrația muzicală.

 3. În plan promoționalPromovarea Redacției Teatru Radiofonic, în rândurile elevilor, părinților acestora și a cadrelor didactice.

Art. 4.3. CONCEPTUL CONCURSULUI

 1. ISMB selecționează la fiecare ediție, câte 4 licee din București în care activează trupe de teatru elevi și împreună cu echipa Radio România (Radio Fiction Desk) stabilesc ordinea intrării în concurs.

 2. Se promovează proiectul pe facebook și pe site-ul tnr.srr.ro pagina radiofictiondesk.srr.ro .

 3. Pentru fiecare eveniment, se parcurge același algoritm al activităților, după cum urmează:

- se promovează proiectul în liceu prin intermediul afișului și a altor mijloace de informare

- se stabilește contactul cu trupa de teatru și se face o preselecție;

- se alege un text clasic sau contemporan din dramaturgia națională, care va fi adaptat radiofonic ;

- se organizează repetiții în liceu cu echipa de realizatori, cu textul selectat;

- se organizează în liceu un workshop la care participă alături de echipa radiofictiondesk, membrii ai Redacției Teatru și un actor consacrat;

- se face o repetiție generală în studiourile de Teatru Radiofonic, ale Societății Române de Radiodifuziune, sau intr-o locație stabilită de regizorul artistic, unde elevii actori se familiarizează cu specificul desfășurării unei înregistrări radiofonice, apoi se înregistrează piesa de teatru.

 1. Spectacolul de teatru radiofonic, finalizat, se postează pe site-ul tnr.srr.ro pagina radiofictiondesk.srr.ro.

 2. Prin afișele postate în licee, pe site-ul radiofictiondesk.srr.ro și pe facebook se mediatizează proiectul și fiecare etapă a lui .

 3. Elevii și profesorii sunt invitați să asculte și să dea note pieselor de teatru radiofonic intrate în concurs (cu note de la 1 nota minimă - la 5 nota maximă).

 4. Invitația de a asculta piesele radiofonice interpretate de elevi, este pentru toți iubitorii de teatru.

 5. Notele se acordă printr-un procedeu tehnic ușor și rapid. Astfel, votul se exprimă prin semne grafice (steluțe, de la 1 nota minimă, la 5 nota maximă ). Ascultătorul va tasta numărul de steluțe corespondente notei pe care vrea să o acorde o singură dată de pe același cont de e-mail.

 6. În vederea aprecierii valorii artistice a pieselor de teatru intrate în concurs, se constituie un juriu de specialitate.

Capitolul 5: PREMIILE ȘI MODALITATEA DE ACORDARE

Art.5.1. La data de 15 decembrie - se încheie notarea celor patru piese de teatru intrate în concurs , postate pe site-ul tnr.srr.ro pagina radiofictiondesk.srr.ro.

Art.5. 2. Juriul de specialitate este alcătuit din membri ai Redacției de Teatru, la care se adaugă actorii invitați în workshop-uri și redactorul șef, care este președintele juriului.

Art.5.3. Juriul se întrunește pentru desemnarea câștigătorilor.

Art.5.4. Juriul va valida ”Premiul de popularitate” în funcție de cea mai mare notă obtinută de la ascultătorii de pe site-ul tnr.srr.ro pagina radiofictiondesk.srr.ro.

Art.5.5. Locurile I, II, III, Mențiune, ”Premiul pentru interpretare radiofonică feminină”, ”Premiul pentru interpretare radiofonică masculină” și ”Premiul juriului”, vor fi hotărâte de juriul de specialitate, după ce fiecare membru va acorda note pentru fiecare piesă si pentru cel mai bun actor-elev și cea mai bună actriță-elevă.

Capitolul 6: CONFIDENȚIALITATEA DATELOR

Art.6.1. În conformitate cu legislația în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câștigătorilor și premiile acordate în cadrul acestui concurs.

Art.6.2. ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidențialitatea datelor personale ale participanților la concurs.

Art.6.3. Prin participarea în concurs și furnizarea datelor personale, participanții sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a organizatorului.

Art.6.4. La cererea expresă, în scris, a participanților, ORGANIZATORUL nu va folosi datele lor personale.

Capitolul 7: CESIUNEA DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR

Art.7.1. Participantul cesionează ORGANIZATORULUI drepturile patrimoniale de autor asupra textului, drepturile conexe fiecărui rol interpretat, conform legii, dacă acesta este obiect al dreptului de autor.

Art.7.2. Drepturile patrimoniale de autor cesionate ORGANIZATORULUI, sunt:

a) dreptul de reproducere parțială sau integrală;

b) dreptul de distribuire, închiriere, împrumut a reproducerilor prevăzute la lit.a);

c) dreptul de comunicare publică, direct sau prin orice mijloace tehnice;

d) dreptul de radiodifuzare;

e) dreptul de retransmitere prin cablu;

f) dreptul de realizare de opere derivate.

Art.7.3. Cesiunea care face obiectul prezentului regulament are caracter exclusiv.

Art.7.4. ++Cesiunea care face obiectul prezentului regulament se face pe durată nedeterminată și este valabilă în România și în străinătate.

Capitolul 8: FORȚĂ MAJORĂ

Art.8.1. În sensul acestui Regulament, Forță Majoră înseamnă orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau previzionat de către ORGANIZATOR și a cărui apariție pune pe acesta din urmă în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita la: războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, o defecțiune a rețelei informatice utilizate, care o face total sau parțial inutilizabilă, definitiv sau pentru o perioadă de timp etc.

Art.8.2. Dacă o situație de forță majoră împiedică total sau parțial desfășurarea proiectului „Radio Fiction Desk , conform condițiilor prevăzute în prezentul Regulament, ORGANIZATORUL va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situația de forță majoră.

Capitolul 9: LITIGII

Art.9. 1. Eventualele dispute apărute între Organizator și participanții la concurs vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi dedus spre soluționare instanțelor judecătorești.
Copyright © 2000 - 2017 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE
Str. General Berthelot, Nr. 60-64, RO-010165, București, România
E-mail: webmaster@srr.ro