Ascultă e-teatru

Oglinda firii

"OGLINDA FIRII" se dorește a fi o pledoarie a integrării creatorului în societate, o demonstrație a ceea ce unește artistul cu epoca sa, a viabilității unor modele umane pe care le putem afla în teatru.

Emisiunea cautã sã refacã destinul teatral al celui intervievat, în datele lui esențiale, accentuând relația cu timpul istoric, cu publicul, impactul social, implicarea în viața cetãții. Ce relație există între teatru și viață? Cum se traduce, în limbaj contemporan, experiența artei ca mimesis, principiu estetic provenit încă din antichitate și accentuat în Renaștere? Există o legătură între teatru și politică? În ce măsură materialul dramatic al spectacolului devine și material istoric? (Relația dintre teatru și viața cetății a fost foarte strânsă, mai cu seamă în perioada dictaturii).

Este cu adevărat important rolul creatorului de teatru (actor, regizor, dramaturg, scenograf, muzician) în societate? Se simte artistul de teatru o ființă strâns legată de lumea în care trăiește? Se simte influențat, în artă, de experiențele sale personale? Exprimă artistul o atitudine critică față de viața contemporană? Simte că a devenit conștiința critică a unei epoci? Iată câteva întrebări la care orice creator de teatru ajuns la vârsta maturității artistice ar trebui provocat să răspundă. Fiindcă, încă din momentul în care își exersează talentul, imaginația, capacitatea creatoare pe o scenă, el devine – sau ar trebui să devină – contemporanul nostru.

Realizator: Domnica TUNDREA

Copyright © 2000 - 2017 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE
Str. General Berthelot, Nr. 60-64, RO-010165, București, România
E-mail: webmaster@srr.ro