Ascultă e-teatru

In actualitate

Premieră absolută DIONISIE ERHAN – Vlădica cel Sfânt al Unirii. Întruparea și Împărtășirea Sfințeniei

Sâmbătă, 10 Septembrie 2022 , ora 14.49
 


Teatrul Național Radiofonic prezintă în premieră absolută, marți, 13 septembrie 2022, de la ora 19.00, la Radio România Cultural: DIONISIE ERHAN – Vlădica cel Sfânt al Unirii. Întruparea și Împărtășirea Sfințeniei. Scenariu radiofonic de Ion-Costin Manoliu. Regia artistică: Petru Hadârcă. În distribuție: Valentin Zorilă, Diana Decuseară, Anatol Durbală, Dan Melnic, Ghenadie Gâlcă, Mircea Constantinescu, Marcelo Cobzariu, Daniel Tudorică, Adrian Păduraru, Petru Hadârcă, Constantin Florescu, Alexandru Nedelcu, Alexandru Pleșca, Ana Tkacenko, Ioan Pavel, Ion-Costin Manoliu. Regia de montaj: Dana Lupu. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: Patricia Prundea. Regia tehnică: ing. Mirela Georgescu. Redactor și coordonator de proiect: Magda Duțu. Spectacol realizat în colaborare cu Teatrul Național ”Mihai Eminescu” Chișinău.

Spectacolul DIONISIE ERHAN – Vlădica cel Sfânt al Unirii. Întruparea și Împărtășirea Sfințeniei, va fi ascultat și sâmbătă, 17 septembrie 2022, de la ora 14.00, de publicul prezent în Sala Antract a Teatrului Național „Mihai Eminescu” din Chișinău, în cadrul Reuniunii Teatrelor Naționale Românești, ediția a VII-a.


În 2018, anul în care s-a împlinit un veac de la realipirea Basarabiei la patria-mamă, România, la Mănăstirea Suruceni din apropiere de Chișinău, au început lucrările de restaurare a Bisericii „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”. În timpul săpăturilor în jurul bisericii, muncitorii au observat o spărtură în partea din spate a mormântului unde fusese îngropat Preasfințitul Dionisie Erhan, Episcop de Cetatea-Albă-Ismail (1932-1943).

La 10 iulie 2018, a fost deschis integral mormântul și în el s-a aflat, în chip minunat, trupul neatins de stricăciune al Episcopului Dionisie (1868-1943), semn că acest ierarh al Bisericii Ortodoxe Române a dobândit de la Dumnezeu harul sfințeniei.

Valentin Zorilă

În memoria contemporanilor săi rămăsese drept Episcopul Sfânt al Unirii, un mare propovăduitor al valorilor creștine și naționale, stareț al Mănăstirii Suruceni, senator în primul parlament al României Întregite (1918), episcop al României Mari.

Costin Manoliu și
Ghenadie Gâlcă

Încă din timpul vieții sale pământești, personalități ale culturii românești precum Nicolae Iorga, Octavian Goga, Gala Galaction sau Nichifor Crainic, ori mari luptători pentru dezrobirea Basarabiei ca Ion Pelivan, Pantelimon Halippa, Ion Buzdugan sau Ion Inculeț, au lăsat mărturie scrisă despre Episcopul care a știut să unească glasul duhului cu glasul sângelui, adeverind că au cunoscut un îndumnezeit.


Mirela Georgescu și
Petru Hadârcă

Alexandru Peșca și
Valentin Zorilă

S-a născut în satul Bardar, județul Lăpușna, Basarabia, cu numele de botez Dimitrie. Părinții n-au putut să-i asigure plata pentru școală, deși îi descoperiseră înzestrările: o minte ageră, un suflet curat, o credință puternică. La 15 ani a intrat ca frate la Mănăstirea Suruceni, unde a fost tuns în monahism (1890) cu numele Dionisie. Cunoștințele teologice, istorice și literare le-a cules și le-a adâncit singur, citind cu nesaț cărțile aduse clandestin de peste Prut și marea teologie rusă, aflată într-un moment de culme la sfârșitul secolului 19. A devenit apoi ieromonah (1904) și stareț al mănăstirii (1906), cea mai reprezentativă figură a vechiului așezământ călugăresc, unde a renovat clădirile, a zidit o moară și o școală, a început cultivarea viilor altoite în jurul vetrei monahale. În timpul când Basarabia era păstorită de Episcopul Pavel Lebedev (1871-1882), care voia să rusifice Biserica basarabeană, prin citirea și cântarea moldovenească, fratele Dimitrie păstra limba și duhul vechi moldovenesc în mănăstire, pe care mai târziu le-a cultivat și în sufletele celor pe care i-a păstorit ca stareț și episcop. Din 1906, au fost editate la Chișinău primele ziare în limba română, Basarabia, Moldovanul și Luminătorul, la care a colaborat și ale căror redacții le cerceta adeseori, ajutând pe intelectualii români care se străduiau pentru redeșteptarea politică și națională a moldovenilor dintre Prut și Nistru.

Diana Decuseară
și
Milica Creiniceanu

În anii 1917-1918, a fost un susținător al Unirii Basarabiei cu România. În noaptea de 7 ianuarie 1918, la Mănăstirea Suruceni, Starețul Dionisie i-a ocrotit și sprijinit pe Ion Pelivan, Ion Buzdugan și ceilalți fruntași din Sfatul Țării să ajungă la Iași. Aceștia plecaseră pe jos din Chișinăul terorizat de soldații ruși bolșevizați, cu țelul de a ajunge la Iași, unde se afla guvernul român și a cere ajutorul armatei române.

Costin Manoliu și
Valentin Zorilă

În 1918, Arhimandritul Dionisie Erhan a fost ales Episcop-Vicar al Arhiepiscopiei Chișinăului, apoi, din 1933, Episcop de Cetatea-Albă-Ismail. A fost un îndrumător luminat al credincioșilor, înzestrând eparhia sa cu o tipografie, un orfelinat, cu ateliere de pictură și țesătorie națională; a zidit biserici noi, lăsând în sufletele celor care l-au cunoscut, sentimentul unui vlădică sfânt.

În 1940-1941, după ocuparea Basarabiei de către armata sovietică, pentru scurt timp a deținut Scaunul Episcopal de la Curtea de Argeș. În septembrie 1941, s-a întors la Chișinău, de unde a plecat la Domnul la 17 septembrie 1943.

Ioan Pavel
Patricia Prundea,
Mirela Georgescu și
Petru Hadârcă

Ținând seama de viața sa sfântă și de roadele minunate ale lucrării și păstoririi sale, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 25 octombrie 2018, a găsit că este bineplăcut lui Dumnezeu și folositor obștii drept-credincioșilor ca el să fie prețuit cu cinstirea cuvenită și să fie înscris în rândul sfinților ierarhi din calendarul ortodox. Pentru pomenirea sa a fost statornicită ziua de 17 septembrie a fiecărui an, această prăznuire fiind înscrisă în Sinaxar, în cărțile de cult, precum și în calendarul Bisericii Ortodoxe Române.

Anatol Dârbală și
Dan Melnic
Valentin Zorilă

Viața și lucrarea Sfântului Dionsie Erhan constituie obiectul celor două scenarii radiofonice, intitulate: DIONISIE ERHANVlădica cel Sfânt al Unirii și DIONISIE ERHAN Întruparea și Împărtășirea Sfințeniei, primul având accentul pe perioada dinainte de Marea Unire de la 1918, cel de-al doilea pe intervalul de timp de la alegerea sa ca episcop până la trecerea la cele veșnice.

Cele două spectacole-document, realizate după aceste scenarii, vor fi difuzate în premieră absolută marți, 13 septembrie 2022, de la ora 19.00, la Radio România Cultural și sâmbătă, 17 septembrie 2022 – DIONISIE ERHAN Vlădica cel Sfânt al Unirii, respectiv sâmbătă, 24 septembrie 2022DIONISIE ERHAN Întruparea și Împărtășirea Sfințeniei, de la ora 23.00, la Radio România Internațional 2.


Petru Hadârcă
Dan Melnic

Viața și lucrarea Sfântului Ierarh Dionsie Erhan într-un spectacol-document care, mai ales în împrejurările de azi, are rol de îndemn și îndreptar.
Magda Duțu
Arhiva : 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Copyright © 2000 - 2017 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE
Str. General Berthelot, Nr. 60-64, RO-010165, București, România
E-mail: webmaster@srr.ro