Ascultă e-teatru

Arhiva In actualitate

D'ale carnavalului de I.L. Caragiale

Joi, 13 Decembrie 2012
 
Joi, 20 decembrie 2012, la ora 19.00, la Radio România Cultural, Teatrul Național Radiofonic prezintă, în premieră: „D’ ale carnavalului” de Ion Luca Caragiale.

Adaptarea radiofonică si regia artistică: Alexandru Darie. În distribuție: Cornel Scripcaru, Claudiu Stănescu, Dan Aștilean, Marian Râlea, George Ivașcu, Ioana Macaria, Rodica Lazăr, Romeo Pop, Daniela Nane. Regia de studio: Milica Creiniceanu. Regia muzicală: George Marcu. Regia tehnică: Mihnea Chelaru. Redactor și coordonator de proiect: Domnica Țundrea.

Spectacol radiofonic realizat cu sprijinul Fundației Radio România și al Băncii Naționale a României.

Montarea lui Alexandru Darie propune soluții spectaculare novatoare și o face prin modalități artistice expresive, modelând eroii după altă concepție decât cea universal acceptată și conferind sensuri noi unor idei ale textului caragialian… Accentele cad pe nuanțe inedite, relațiile între personaje sunt îmbogățite și, pe alocuri, chiar reinventate, anumite replici se detașează și sunt tratate sonor în manieră suprarealistă… Personajele relaționează diferit față de așteptările noastre și acest caracter inedit are darul de a ne smulge din inerțiile și comoditățile de spectatori obișnuiți cu un anumit stil de joc Caragiale și de a ne determina să alunecăm în timp, într-o lume întreagă pe care spectacolul o creează, o lume de arhetipuri, de figuri instalate parcă definitiv în subconștientul și mentalul național – un mediu așezat sub semnul paradoxului și al grotescului…

În creația caragialiană, sclipitoarea ironie atinge și aspecte legate de eternele moravuri omenești. Așa cum autorul a pus în lumină minciuni ale vieții sociale și politice, tot astfel a evidențiat și incongruențele umane, falsitățile comportamentale, superficialitățile sentimentale, disecând psihologiile și demontând mecanismele absurde… Eroii lui Caragiale exprimă mentalități, atitudinile lor își au un loc bine precizat în lumea minciunii și a decrepitudinii. Legăturile sentimentale sunt derizorii, ridicole, clovnești, aducându-ne aminte de afirmația lui Paul Zarifopol, aceea că eroii caragialieni se mișcă și se comportă precum marionetele. Aceste figuri hilare și golite de conținut sunt manevrate parcă în spectacolul „D’ale carnavalului”, regizat de Alexandru Darie, de niște sfori invizibile, purtate de un enorm simț al comicului și al teatralității și lăsate să acționeze după o tehnică dramatică impecabilă.

Frenezia carnavalului de mahala, în Bucureștii finalului de secol XIX, conține și elemente de coșmar… căci comicul se conjugă aici cu tragicul existenței, eroii își trăiesc dramele personale, exteriorizate, e drept, într-o formă hazlie și lumea piesei devine asemeni unui vârtej caleidoscopic, ca-ntr-un carusel în care totul se-nvârte și se amestecă în ritm amețitor: muzica, dansul, disperarea, chiotele, hohotele de râs, strigătele de amenințare, violența, euforia bachică…

Distribuția este alcătuită aproape integral din actori ai Teatrului Bulandra din București, un colectiv artistic de tradiție și de uriașă valoare, capabil să se modeleze perfect pe ideile marilor regizori cu care lucrează, să adopte o conduită artistică inspirată, să ne convingă, indiferent că interpretează personaje de prim-plan sau roluri episodice și să închege spectacole memorabile, atât pe scenă, cât și – cum se întâmplă acum – la Radio.

O cheie importantă a spectacolului „D’ale carnavalului” de Ion Luca Caragiale, în regia lui Alexandru Darie, ar putea fi: „simț enorm și văz monstruos”… Montarea ne ajută să-l redescoperim pe Caragiale, să pătrundem fascinați într-o lume care își are veselia ei, dar și dramele, derizoriul și grotescul ei specific… o lume care funcționează ca o oglindă, în care vedem mentalitățile și moravurile de sfârșit de secol XIX, dar și pe noi înșine, de acum și dintotdeauna.
Domnica Țundrea
Arhiva : 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 |
Copyright © 2000 - 2017 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE
Str. General Berthelot, Nr. 60-64, RO-010165, București, România
E-mail: webmaster@srr.ro