Ascultă e-teatru

Folk fără vârstă / Regulament

Regulamentul concursului "Folk fără vârstă"

Joi, 5 Decembrie 2013 , ora 15.39
 
Manifestare spectacol – concurs,care se desfășură în licee din Municipiul București

1. PERIOADA DE DESFĂȘURARE A SPECTACOLELOR-CONCURS

 • Finalizarea ediției a VII-a (ianuarie – iunie, 2014), Prima parte a ediției a VIII-a (septembrie – decembrie, 2014).

2. GRUPUL ȚINTĂ 

 • Concursul este adresat elevilor din liceele din Capitală.

3. OBIECTIVE

 • Promovarea Radio România, a posturilor implicate direct „Radio România Actualități”, „București fm”, “Radio 3 net - Florian Pittiș” și a organizazorului „Redacția Teatru”, în rândurile elevilor de liceu, a profesorilor și părinților acestora.

 • Promovarea muzicii folk în rândurile elevilor de liceu, având în vedere efectul benefic al acesteia asupra formării profilului spiritual al adolescenților și tinerilor și asupra dezvoltării sensibilității lor artistice.

 • Depistarea și promovarea tinerelor talente în domeniul muzicii folk.

4. CONCEPTUL – concurs interactiv

 • Concursul se desfășoară pe sectoarele Capitalei, în ordinea convenită cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București (ISMB), partenerul Radio România în organizarea și desfășurarea acestei manifestări.

 • Anterior desfășurării concursului pe sector, se desfășoară activitatea de preselecție a participanților la concursul de creație și interpretare, în unitățile de învățământ din sector desemnate de către ISMB.

 • La concurs poate participa oricare elev al liceului unde se organizează preselecția evenimentului.

5. MECANISMUL DE DESEMNARE A CÂȘTIGĂTORULUI

 • Etapa I

Înainte cu 20 de zile de spectacolul-concurs au loc probele de preselecție în urma cărora sunt stabiliți concurenții. Tot cu această ocazie se stabilesc și domeniile la care cei selectați vor participa respectiv creație și interpretare sau numai interpretare. După desfășurarea preselecției concurenții selectați vor fi trecuți în tabele de concurs , care vor fi înmânate juriului.

 • Etapa a II-a

Ordinea intrării în concurs a participanților se trage la sorți. Ordinea finală a participanților este notată în tabelele de concurs. Juriul este alcătuit dintr-un reprezentant al ISMB, un reprezentant al unității de învățământ în care se organizează evenimentul, realizatoarea, prezentatoarea, cantautorii, care vor participa și la mini-concerte pe parcursul evenimentului, eventualii reprezentanți ai partenerilor din presa scrisă, eventualii reprezentanți ai sponsorilor.

Dintre membrii juriului se desemnează un cantautor președintele juriului, iar realizatorul evenimentului este secretar.

6. VALIDAREA CÂSTIGATORILOR SI PRIMIREA PREMIILOR

 • După prestația fiecărui concurent, membri juriului acordă note da la 1 la 10, care sunt centralizate în tabelele de concurs.

 • Secretarul juriului calculează mediile finale, în urma cărora, în ordinea descrescătoare a acestora se stabilesc câștigătorii locurilor I, II și III. Pentru prestații de excepție, juriul poate acorda și „ Marele Premiu”.

 • Juriu stabilește premiile care vor fi înmânate câștigătorilor (obiecte promoționale Radio România, instrumente muzicale asigurate de SC HORA Reghin SA și alte produse acordate de eventualii sponsori), care vor fi trecute în tabelul de evidență a premiilor , ce vor fi semnate de către câștigători și care vor conține datele de identificare ale acestora.

 • Tuturor concurenților li se vor înmâna și diplome . Diplome pot fi acordate și organizatorilor (directori, profesori, inspectori de învățământ) manifestării pentru aportul lor la desfășurarea în bune condiții a evenimentului.

7. RESPONSABILITATE

 • Prin participarea la concurs, toti participanții sunt de acord și se obligă să respecte și să se conformeze tuturor cerințelor și condițiilor impuse de ORGANIZATOR prin prezentul regulament, nerespectarea acestuia atragând eliminarea concurenților și descalificarea acestora.

8. PROTECTIA DATELOR PERSONALE

 • În conformitate cu legislatia în vigoare, ORGANIZATORUL este obligat să facă publice numele câstigătorului și premiul acordat în cadrul acestui concurs.

 • ORGANIZATORUL se obligă, de asemenea, să respecte prevederile legii nr.677/2001 privind protecția datelor personale stocate pe durata concursului. Ca atare, ORGANIZATORUL se angajează să asigure confidențialitatea datelor personale ale participanților la concurs.

 • Prin simpla participare în concurs si furnizarea datelor personale, participantii sunt de acord ca datele lor sa intre în baza de date a organizatorului .

 • La cererea expresa, în scris, a participantilor, ORGANIZATORUL nu va mai folosi datele lor personale.

9. CESIUNEA DREPTURILOR PATRIMONIALE DE AUTOR
 • Participantul cesionează ORGANIZATORULUI drepturile patrimoniale de autor asupra pieselor muzicale înterpretate care constituie, conform legii, obiect al dreptului de autor.

 • Drepturile patrimoniale de autor cesionate ORGANIZATORULUI, sunt:

a) dreptul de reproducere parțială sau integrală;

b) dreptul de distribuire, închiriere, împrumut a reproducerilor prevăzute la lit.a);

c) dreptul de comunicare publică, direct sau prin orice mijloace tehnice;

d) dreptul de radiodifuzare;

e) dreptul de retransmitere prin cablu;

f) dreptul de adaptare.

 • Cesiunea care face obiectul prezentului regulament are caracter exclusiv.

ORGANIZATORUL va hotărî în ce mod și când vor fi aduse la cunoștință publică

piesele concurentului, precum și cum vor fi utilizate și exploatate.

 • Cesiunea care face obiectul prezentului regulament se face pe durată

nedeterminată și este valabilă în România și în străinătate.

10. FORȚĂ MAJORĂ

 • În sensul acestui Regulament, Forța Majoră înseamnă orice eveniment care nupoate fi controlat, remediat sau previzionat de către Organizator și a cărui apariție pune pe acesta din urma în imposibilitatea de a-și îndeplini obligațiile asumate prin Regulament, inclusiv, dar fără a se limita la: Războaie, incendii, inundații, greve și blocade, cutremure, alte catastrofe de orice fel, o defecțiune a rețelei informatică utilizate, care o face total sau parțial inutilizabilă, definitiv sau pentru o perioadă de timp etc.
 • Dacă o situație de forță majoră împiedică total sau parțial desfășurarea proiectului „Folk fără vârstă-muzică și poezie”conform condițiilor prevăzute în prezentul Regulament, Organizatorul va fi exonerat de răspundere pentru perioada afectată de situația de forță majoră.

11. LITIGII

 • Eventualele dispute apărute între Organizator și participanții la concurs vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă soluționarea pe cale amiabilă nu este posibilă, litigiul va fi dedus spre soluționare instanțelor competente române din București

OBSERVATIE:

Premiul va fi constituit doar din instrumente muzicale, produse promoționale sau alte produse si nu din contravaloarea in bani a acestuia.

Arhiva : 2013 |
Copyright © 2000 - 2017 SOCIETATEA ROMÂNĂ DE RADIODIFUZIUNE
Str. General Berthelot, Nr. 60-64, RO-010165, București, România
E-mail: webmaster@srr.ro